JFORCE Blog

Mikroservis Uygulamaları Yönetiminin Altı Temel Dayanağı

JFORCE
18.11.2021
alttag:mikroservis-v2.jpg

 

Günümüzde hızla artan mikroservis temelli uygulama çeşitliliği ve büyüyen altyapılar, farklı konularda ihtiyaçların varlığını ortaya çıkartmaktadır. Yakın zamana kadar sanallaştırma altyapıları veri merkezlerinin temel uygulama çalıştırma katmanı olarak yer alırken, mikroservis mimarisi ve mikroservis temelli uygulamaların gelişmesi, kullanımının yaygınlaşması ve geçirilen transformasyon süreci bu tip yenilikçi ihtiyaçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Konteyner ve bulut-temelli altyapıların varlığı, uygulama tiplerini ve bu uygulamaların çalışma şeklini tamamen değiştirmiştir. Uygulamaların performans yönetimi konteyner tipi altyapılarda daha minör bir sorun gibi dursa bile, aslında tüm uygulama katmanını ve bu katmandan hizmet veren servislerin çalışmasını etkilemektedir. Bulut temelli veya konteyner tipi uygulamaların izlenmesi temelde altı ana unsura dayanmaktadır.

 

 

Otomatize edilmiş ve sürekli gerçekleşen keşif ve haritalama: Konteyner altyapıları çok hızlı değişen ve gelişen bileşenlere sahiptir. Bu altyapılara eklenen pod veya küblet ile hızla değişmekte ve farklılaşmaktadır. Bu değişimi sürekli ve otomatize edilmiş bir şekilde takip etmek ve aralarındaki ilişkisel haritalamayı çıkartmak, altyapının izlenmesi ve yönetilmesi için önem taşımaktadır. Oluşturulan bu haritanın her yeni eklenti ile güncellenerek aktif halde tutulması altyapı bileşenlerinin izlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

 1. Saniyeler seviyesinde granüler keşif: Konteyner temelli altyapılar çok hızlı bir şekilde kullanılmaya başlayıp, çok hızlı bir şekilde sayısı artıp, yine bir o kadar hızlı bir biçimde kullanımdan kaldırılabilmektedir. Bu durum, konteyner temelli altyapıların yüksek esneklik ve çevik mimarisinin en önemli unsurlarından biri sayılmaktadır. Hızlı şekilde olabilen bu değişime, yine çok hızlı bir şekilde izleyerek ayak uydurmak gerekmektedir. Uygulama ve konteyner alt birimlerinin geç keşfi, haritalamayı ve uygulama ilişkisinin eksik veya hatalı olması sonucunu doğurmaktadır.
 2. Saniyeler seviyesinde sorun bulma: Gerçek zamanlı keşfin en önemli unsurlarından birisi, sorunların gerçek zamanlı bir şekilde bulunabilmesine olanak sağlamasıdır. Eğer keşif işlevi zamanlanmış görevler şeklinde gerçekleşiyor olsaydı, bir sorun yaşandığında değil, o sorun bir krize dönüştüğünde haberimiz olacaktı. Bu durumda sorunun kaynağını bulmak ve sorunu çözmek ciddi zaman kaybına neden olacaktır.
 3. İzlenen her birim önem taşımaktadır: Uygulamaların ve altyapıların kolayca büyüyebilmesi veya küçülebilmesi bu altyapılarda kullanılan izleme metotlarının önemini arttırmaktadır. İzlenemeyen veya gözden kaçan her birim, altyapıların verimsizliğini, kaynak kullanımının kontrol edilememesini ve yaşanan sorunların ilişkisel bağının tespitini güçleştirmektedir. Tüm bileşenlerin izlenemediği bir altyapıda, sorun çözme işlemleri doğru ve hızlı şekilde yapılamayacaktır.
 4. Doğru noktaya odaklanmak: Altyapı içerisinde keşif ancak doğru noktaya odaklanmakla verimli olabilir. Bu yüzden altyapı bileşenlerinin filtrelenmesi ve istenen hedefe kolayca ulaşmak önem taşımaktadır.
 5. Yapay zekanın önemi: Konteyner altyapısında binlerce öge yer alabilmektedir. Bu altyapıyı oluşturan elementlerin herhangi bir ek araç olmadan izlenmesi, hızla gelişen ortamlarda oldukça ciddi iş yükü gerektirmektedir. İnsanüstü bir çaba sarf edilse bile bu keşfin sonuçlarının değerlendirilmesi ve buna uygun çözüm önerilerinin çıkartılması süreçlerin yavaşlamasına neden olmaktadır.
 

Mikroservis Uygulamaları Yönetiminin Altı Temel Dayanağı

Gelişen konteyner ve bulut altyapılarının otomatik ve sürekli olarak keşfinin yapılması, ilişkisel haritasının çıkartılması, herhangi bir sorun olursa sorunun kaynağının bulunması ve performans optimizasyonu konuları her geçen gün önem kazanmaktadır.

IBM Instana ile;

 • Düşük kaynak tüketimli ajan altyapısı ile keşif hızlı ve verimli bir şekilde yapılmaktadır.
 • Sensör birimleri herhangi bir operatör müdahalesi olmadan veri toplama, konfigürasyon ve olaylar tespitini otomatik görevler olarak gerçekleşmektedir.
 • Tüm bileşenlerden 1 saniyelik aralıklarla toplanan granüler veriler, kaynak olarak kullanılmaktadır.
 • Her istek, bu isteğe bağlı yanıt süresi ve ilişkisel bağlantısı otomatik olarak yakalanmakta ve izlenmektedir. 

 

 • Biz servis çalışırken oluşan ilişkisel bağ ve bileşenleri, hızlı keşif sayesinde aktif olarak izlenir ve oluşacak bir arıza veya hata hızlı bir şekilde tespit edilebilir.
 • Grafik arabirim sayesinde temel hizmetler, uygulamalar ve sistem altyapısı hakkında dinamik grafik oluşturulabilir.
 • Veriler gerçek zamanlı olarak analiz edildiği için, servisler ile ilgili sorunları tespiti çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilir.
 • Her bileşenin sağlık durumu, yapay zeka ile denetlenir. Sorun oluştuğunda ilişkisel bağlılıkla bu sorundan etkilenen bileşenler kolayca adreslenebilir.

Bulut ve konteyner temelli altyapılara doğru yönelen transformasyon sürecinin önemli bileşenlerinden birinin; altyapıların ve mikroservislerin izlenmesi olduğu aşikardır. Geleneksel izleme metotları ve uygulamalar bu hıza kolayca uyum sağlayamamaktadır.

IBM Instana, kompleks altyapıların izlenmesi, sorunların bulunması ve ilişkisel ağın çıkartılması konusunda kurumlara yeni bir vizyon sağlamaktadır.

Yazar: Erkin Korkmaz ( Kıdemli Çözüm Mimarı )